FN har gitt verden en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer innen 2030.

Hagen skal bidra til at vi når FNs bærekraftmål, med særlig fokus på likestilling mellom kjønnene, ansvarlig forbruk og produksjon, å beskytte livet på land og å stoppe klimaendringene.

Alle som jobber hos oss skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, religion, legning og opprinnelse. I valget mellom likt kvalifiserte jobbkandidater skal kjønn og mangfold telle.

31.12.2021
31.12.2022

Andel kvinner totalt

26%
28%

Andel kvinner i ledergruppen

33%
29%

Andel kvinner i styret

57%
57%
7745566eb3c420d1215c73930edec10aa5a76c91

I mange år har vi jobbet for å unngå materialsvinn i produksjonen vår. Vi har kommet langt, men gjør alt vi kan for å bli bedre.

 
1
Vi bruker ingen stoffer fra A20-listen, som er en oversikt over de mest helse- og miljøfarlige kjemikaliene brukt i produksjon.
C60603515d3b2ee9788f706fd06ba142e7250c92
 
2
Trappene våre er hovedsakelig laget av tre. Bruk av treverk har liten negativ innvirkning på miljøet, så lenge det kommer fra en sertifisert- og bærekraftig forvaltet skog.
B183ec0a63d76031683b617ff9bc56aa9be2eef7
 
3
Fra sommeren 2022 er alt treverket vi bruker på fabrikken vår i Stryn fra leverandører med FSC- eller PEFC-sertifisering.
Eb3d40956a42c35b70272d56ccc230860829de95

Vi har gjort flere grep for å redusere energiforbruket i produksjonen av trappene våre.

Samlet har vi en nedgang i strømforbruket på 15% første halvår 2023 vs 2022. Vi planlegger nye ENØK-tiltak for å fortsette nedgangen.

Vi skal redusere CO2-utslippene våre med 55 % innen 2030.

På veien dit har vi laget et CO2-regnskap. Sammen med Norsus har vi sett på hele verdikjeden vår, fra skog til ferdig montert trapp.

  • 32% Av utslippene er fra transport.

    Tiltak: Øke andelen el-varebiler hos våre montører, og være tidlig ute når det kommer hydrogen/el-lastebiler.

  • 62% Av CO2-utslippene er fra produksjonen av delene som trengs for å lage en trapp.

    Tiltak: Jobbe sammen med våre leverandører for å redusere utslippene hos dem. Et tiltak er å øke forbruk av fornybar energi i produksjonen av materialer.

  • 6% Av CO2-utslippene skjer ved fabrikken vår i Stryn.

    Tiltak: Vi jobber videre med flere ENØK-tiltak for å redusere strømforbruket ytterligere.

15d6ad27ad996ec23b8e6aef5c9565f24748a674

Når vi først har laget en trapp, så varer den lenge. Med riktig vedlikehold vil den være til glede for flere generasjoner.