Vi kan levere trapp til svanemerkede boliger

Barekraft Stryntrappa HGN 00607 Foto Helle Frogner

Bygger du en svanemerket bolig eller annet bygg, kan du nå velge trapp fra Stryntrappa eller Escalia.

Svanemerkede bygninger er gode valg for både klima, inneklima og sirkulær økonomi. De er energieffektive og alle byggematerialene gjennomgår en streng kontroll både når det gjelder bærekraft og kjemikaliebruk. Både bygget, byggematerialene og selve byggeprosessen oppfyller ambisiøse krav. (Kilde: svanemerket.no)

Alle våre trapper fra både Escalia og Stryntrappa er nå listet i Husproduktportalen på Svanemerket sin hjemmeside. Det samme er vår Plass til mer løsning – bod, garderobe eller kontor under trappen. Med unntak av enkelte overflatebehandlinger.

Å stå på listen over produkter som kan brukes i svanemerkede boliger, passer godt med vårt fokus på miljø og bærekraft. Vi har valgt oss ut fire av FN´s bærekraftsmål og har et særlig fokus på likestilling mellom kjønnene, ansvarlig forbruk og produksjon, å beskytte livet på land og å stoppe klimaendringene. Trappene våre er hovedsakelig laget av tre. Bruk av treverk har liten negativ innvirkning på miljøet, så lenge det kommer fra en sertifisert og bærekraftig forvaltet skog. Alt treverket vi bruker på fabrikken vår kommer fra leverandører med FSC- eller PEFC-sertifisering. Vi bruker ingen stoffer fra A20-listen, som er en oversikt over de mest helse- og miljøfarlige kjemikaliene brukt i produksjon. Trapp er også et produkt som varer lenge. Med riktig vedlikehold vil den være til glede for flere generasjoner.

Husproduktportalen er en lukket portal der de som bygger svanemerkede boliger har tilgang. Det er et verktøy som kan brukes i svanemerkede prosjekter og til å lage materiallister til de egne prosjektene. Husproduktportalen er en søkbar database som inneholder produkter som enten er svanemerket, har EU EColabel eller er «listed» for bruk i svanemerkede husprosjekter. (Kilde: svanemerket.no). Våre produkter er «listed» for bruk i svanemerkede boliger.